Otevíráme online roční školu porozumění mysli 3P - ZDARMA. Seznamovací webinář už tuto středu zde >>

3 principy

Tři principy mysli, vědomí a myšlenky poprvé formuloval Sydney Banks, svářeč se vzděláním 9. třídy, narozený ve Skotsku, žijící v Britské Kolumbii v Kanadě na počátku 70. let. 

Podle Bankse vysvětlují tři „beztvaré“ principy mysli, vědomí a myšlenky celou škálu stavů lidského chování a cítění. Jsou zodpovědné za vytváření veškeré lidské zkušenosti.

Tyto tři principy jsou definovány jako:

Princip univerzální mysli
Energie a inteligence všeho života, ať už ve formě, nebo bez formy. Univerzální mysl, neosobní mysl neboli „moudrost“ je stálá a neměnná. Osobní mysl je v neustálém stavu změn.

Princip univerzálního Vědomí
Vědomí je dar vědomí. Vědomí umožňuje rozpoznání formy, přičemž forma je výrazem Myšlení.

Princip univerzální Myšlenky
Síla myšlenky se nevytváří sama. Myšlenka je božský dar, který vám slouží hned po narození. Myšlenka je tvořivým činitelem, který používáme, aby nás řídil životem

Tři principy se staly základem rostoucího mezinárodního psycho-spirituálního hnutí s centry ve Spojených státech a Evropě. Základním předpokladem hnutí je, že život je duchovně generován do formy z beztvaré energie a že naše zkušenost jako lidských bytostí je vytvořena z interakce Tří principů; včetně zkušenosti vlastní identity.

Praktici tří principů věří, že stavy pocitů (a všechny duševní stavy) jsou vytvářeny samy sebou (prostřednictvím mentální činnosti, tj. myšlení). Vědecký výzkum Lisy Feldman Barrett podporuje tuto představu, že duševní stavy (tj. emoce) jsou skutečně konstruovány z nitra lidské mysli.

Za omezenýmm, vědomým a osobním myšlenkovým systémem každého člověka leží obrovská zásobárna moudrosti, vhledu a duchovní inteligence. Nikdo nemá větší přístup k duchovní moudrosti než kdokoli jiný.

Duševní zdraví je klidový stav nebo „výchozí“ nastavení mysli, které s sebou přináší nezávazné pocity lásky, soucitu, odolnosti, kreativity a jednoty; jak s druhými, tak se životem samotným.

Výzkum George Bonnana, profesora klinické psychologie na Kolumbijské univerzitě, podporuje tento názor, že odolnost, nikoli zotavení, je běžnou reakcí na těžké životní události, jako je trauma a ztráta.

Bylo by obtížné poskytnout úplný seznam center po celém světě, která se věnují sdílení tří principů. Mezi některé prominentní organizace však patří Centrum pro udržitelnou změnu, Nadace tří principů, Filmy tří principů a Iniciativa Cypress. 3PCZ jsou českým zástupcem tohoto hnutí.